قصد بی احترامی نیست ولی 


وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد وحید رضا بشارتی فرد

vrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbfvrbf

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۹/۱۸ساعت 18  توسط وحید رضا بشارتی فرد  |